Landskabsbeskrivelse

Vi vil her beskrive forskellige områder i Naturparkens landskab, læs med nedenfor:

________________________________________________________________________________________________________________

Blåbjerg - Nyminde Klitplantage

Området har næsten overalt præg af sandflugt og byder på en spændende natur med klitter, kystskrænter, "bjerge", hede, egekrat og plantage.

Langs Vesterhavet findes de levende klitter og bag dem ligger Nymindestrømmen, en arm af Ringkøbing Fjord, omgivet af rørskove.

Øst for Ringkøbing fjord findes gamle kystskrænter med en sparsom bevoksning af græs og lav på det magre, udvaskede klitsand. På store områder er der dog plantet bjergfyr at dæmpe sandets flugt.

Længst fra havet findes et bakket landskab, som er dækket af flyvesand i forskellig tykkelse. Derfor er der ulige betingelser for væksten af træerne. l plantagens sydlige del er der et stort område med hede, og syd for Blåbjerg er der et stort, naturligt egekrat.

Nymindegab strømmen

Landskabet ved Nymindegab er et landskab der altid har insisteret på at være menneskets aktive med- og modspiller, og er gennem århundreder blevet kraftigt ommøbeleret, først af hav, sand og vind og siden af mennesker.

Fjordens åbning til Vesterhavet var omkring 1845 vandret helt ned til Houstrup Strand ved Lønne. Materialevandringen var til stadig gene for sejladsen på fjorden, fordi tilsandinger var et tilbagevendende problem. I 1892 skabte man ved en gennemgraving af den yderste klitrække den såkaldte Nordmandskrog, der var en billig men også en kortsigtet løsning, da det ikke løste problemerne med tilsanding og oversvømmelser. Først i 1931 fik man en langsigtet løsning på gabets vandring, det skete med etableringen af slusen ved Hvide Sande.

Nymindestrømmen er i dag et klitområde med rester af det gamle udløb fra Ringkøbing Fjord - et naturskønt område med små søer, som vidner om områdets skabelseshistorie.