Naturparkrådet

I forbindelse med etableringen af Naturpark Vesterhavet er der nedsat et naturparkråd. Rådet er bredt forankret i lokale organisationer og udviklingsråd.

Naturparkrådet arbejder løbende på at udvikle Naturpark Vesterhavet. De koordinerer, prioriterer og igangsætter projekter. Desuden fungerer rådet som netværkskoordinator for de åbne netværk, der er opstået omkring naturparken.

Naturparkrådet holder møder 3-4 gange om året.

Se kommissorium for Naturparkrådet

Vores mission

"Naturpark Vesterhavet vil understøtte formidling, koordinering og udvikling af områdets natur- og kulturværdier. Naturparken tilbyder i samspil med lodsejerne oplevelse og naturlig aktivitet til stor glæde for både lokale og turister"

Naturparkrådsmedlemmer


Naturparkrådsformand

Preben Friis-Hauge, Udvalgsformand for Plan og Byg


Næstformand

Lisbet Rosendahl, Udvalgsformand for Kultur og Fritid


De øvrige medlemmer er:

Anders Skov, Aage V. Jensen Naturfond

Forsvaret

Bent Jakobsen, Danmarks Naturfredningsforening

Per Skousen, Sydvestjysk Landboforening

Claus K. Jensen, Vardemuseerne

Colin J. Seymour, ProVarde

Preben Nielsen, Blaabjerg Udviklingsråd

Ole Diget, Udviklingsråd Blaavandshuk

Preben Schmidt, Friluftsrådet kreds Sydvestjylland

Klaus B. Fries, Varde Kommune Natur og Park

Lisbeth Christiansen, Varde Kommune, Naturparksekretariat