Interesseret i Fugle?

Så er der information at hente om hvad der rører sig både lokalt og nationalt. Der er lokale nyheder at finde i form af Blåvand Fuglestations hyggelige dagbogsskriblerier, HER.

Hvis du vil vide mere om fugle generelt samt over hele landet så er der en masse at finde på Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) hjemmeside eller du kan finde de nyeste observation i DOFbasen.

Filsøs fantastiske fugleliv

Efteråret er højsæson for fugletræk gennem Danmark, hvor ynglefugle fra de nordlige egne trækker mod syd fra vinterens kulde. Mange af de fugle har fået en ny mulighed for at samle kræfter til det videre træk, ved den reetablerede Filsø før turen atter går mod varmere himmelstrøg.

Det er blandt andre gæs og svømmefugle, der har fundet vejen til det nye søområde. Én af grundene for de rige fuglebesøg ved Filsø er, at fuglene bliver tiltrukket af de store mængder føde i søen, som især ænder og gæs nyder gode af. De tidligere landbrugsarealer fungerer nu som spisekammer for i tusindvis af ænder og gæs. Der er blandt andet registreret næsten 15.000 krikænder i søen. Et tilsvarende højt tal skal man lede længe efter for at finde et sidestykke til andre steder i Danmark.

Fugleøerne som udkigspost

Også andre fuglearter nyder lige nu godt af den reetablerede Filsø, og rovfuglene har også fundet frem til det nye spisekammer. Der er iagttaget op til fem havørne ved søen, og fugleøerne i søen er hurtigt blevet foretrukne udkigssteder for de imponerende ørne. Ørnen er derfor også let at få øje på for de mange besøgende ved Filsø.

Nye bosættere 

To af havørnene er kønsmodne, og er i alderen hvor de danner par. Ungfuglene (som billedet foroven) strejfer mere omkring og overvintrer især i lavvandede områder med mange overvintrende gæs og svømmefugle. De bruger Filsø-området, som et godt sted at finde føde. Kunne de kønsmodne havørne mon falde for den nye sø og bosætter sig i Varde kommune som ynglefugle?

Fugleoberservationer 

På Dansk Ornitologisk Forenings online database over fugleobservationer kan du løbende følge med i optællingerne af fuglelivet ved Filsø. Optællingerne bliver foretaget af de mange fugleinteresserede besøgende, som hurtigt har fundet frem til den nye store attraktion i Naturpark Vesterhavet.

Fugletårne

Der er flere fugletårne spredt rundt omkring i naturparken. Bl.a. ved Filsø langs søbredden. Fra fugletårnene er der en dejlig udsigt og mulighed for at opleve det rige dyre- og fugleliv i området.

Fugletårnet ved Storeholm

Fugletårnet ved Petersholm

Fugletårnet ved Petersholm er adgangsvenlig for handicappede. Stien fra parkeringspladsen ved Nørre Enge har en god belægning og fugletårnets rampe er egnet for kørestolsbrugere