Filsø

Filsø har tidligere været Danmarks næststørste sø med et areal på over 2000 hektar. I midten af 1800-tallet begyndte inddæmningen. Søen skrumpede gennem de næste hundrede år for at ende på kun 45 hektar. Området er siden fredet og vandstanden blev hævet i 1990erne og søen er næsten fordoblet i areal. 

I august 2010 købte Aage V. Jensen Naturfond Filsø Avlsgods med henblik på at stoppe landbrugsdriften på de tidligere søarealer og i stedet genoprette søen. Den 2. juli 2012 blev der åbnet for vandet til Søndersø, og den 7. oktober 2012 blev søen markeret med en stor indvielse. Allerede i midten af oktober stod søen færdig.

Allerede nu tiltrækker den store sø mange forskellige fuglearter og plante- og dyrelivet vil generelt blive rigere.

Oplev Filsø

Filsø er velbesøgt af gæster både fra nær og fjern. Mange er interesserede i søens historie og dens udvikling efter naturgenopretningen.

I området er der opført flere fugletårne, som er indrettet med kikkerter og plancher om fuglelivet ved Filsø. På vestsiden af søen er det nogle vandreruter, som tager dig tættere på vandet og ud til fugletårnene.

Fra p-pladsen ved Nørre Enge er der let adgang til fugletårnet ved Petersholm for kørestolsbrugere.

Se Naturfondens folder her

Det botaniske mirakel

Vandplanter er vilde med den reetablerede Filsø. Ny undersøgelse viser, at søen efter blot tre år er blandt Danmarks allerbedste

Trods 60 år som intensivt landbrug sætter den genskabte kæmpesø Filsø i Vestjylland rekord som helt enestående i Danmark, hvad angår vandplanter. Omhyggelige undersøgelser i dagene 24.-28. august 2015 dokumenterer, at vandplanterne har reageret uhyre positivt på de genskabte muligheder. Med 56 arter er Filsø i dag helt i top blandt Danmarks rigeste søplantelokaliteter, og blandt de nyfundne arter er der ekstreme sjældenheder, alle troede udryddede.

Læs hele København Universitets artikel her

Øvrige viden: AVJNs statusrapport 2015
Forskningsresultater på KUs hjemmeside 
Naturgenopretning nu med videnskab (4. kvartal 2015)

 

 

Filsøs historie

Indtil 1852 - den oprindelige Filsø

Søen har spillet en stor rolle helt tilbage til vikingetiden, hvor den var en åben fjord ud til Vesterhavet. Ved Henne Kirkeby var der en stor vikingeboplads, som har haft cirka 375 små værksteder, hvor der er blevet vævet uld. Senere er fjorden blevet lukket af sandvandringer, og søområdet har været en vigtig ressource for landmænd, jægere og fiskere

 

 

1852: Inddæmningen af Filsø begyndes

Søen blev formindsket fra over 2000 hektar til 750 hektar. Den oprindelige Filsø var en fiskerig sø med mange forskellige arter, og mange fiskere ernærede sig af fiskeri i Filsø. Efterhånden som søen blev inddæmmet, faldt fiskebestanden. Afvandingen skete derfor ikke uden kamp fra fiskere og jægere, som var afhængige af søens ressourcer

1940 - 1947: Yderligere afvanding af søen

Afvandingen fik økonomiske interesser, og søen blev afvandet yderligere til landbrugsdrift. Det var et stort arbejde, som blev udført med få maskiner og ellers med håndkraft. Der blev gravet afvandingskanaler og bygget pumpestationer for at dræne området

 

 

1950: Korntørreriet blev bygget

Korntørreriet blev brugt til at tørre korn fra markerne omkring Filsø. Laden var oprindeligt 30 meter lang, 20 meter bred og 16 meter høj. Kornmagasinet blev bygget i seks etagers højde og kunne i alt rumme 13.000 tønder korn.

Kun tre år efter opførelsen af korntørreriet brændte laden, og blev herefter genopbygget. På bare tre år var der sket en hastig udvikling i landbruget, og laden blev udvidet, så den kunne rumme selvbindere, der var blevet mere almindelige i det danske landbrug

 

Billedet er fra Blaabjerg Lokalhistorisk Arkiv

2010 August: Offentlige møder

På møderne blev de omkringliggende landbrug, grundejere og naboer informeret om projektet. Møderne var velbesøgte og præget af velvilje overfor projektet

 

2011 Efterår: Aage V. Jensen Naturfond overtog Filsø Gods

Aage V. Jensen Naturfond overtog Filsø Gods med henblik på at genoprette søen. Naturfonden begyndte herefter det forberedende arbejde til genetablerien

 

 

2012: Filsø (gen-)opstår

I juli 2012 blev det første spadestik taget og vandet flød ind i søen. I oktober blev søen indviet og kort tid efter stod Filsø genetableret.

Søens størrelse er cirka 915 hektar. I søen er der fugleøer og du kan vandre og cykle tværs over søen på dæmningsvejen. Der er flere gode parkeringspladser langs Porsmosevej og ved søens nordlige og sydlige ende er der opført fugletårne