Oksby Gl. Kirke

Oksby Gamle Kirke var Danmarks sidste stråtækte kirke, og fandtes indtil 1891, hvis man besøger stedet i dag, finder man blot en nedlagt kirkegård. Stedet oser dog af historisk vingefang, og der står stadig en del gravsten, også kirkens gamle kirkeklokke er at finde på kirkegården.
Den oprindelige Oksby Kirke fra omkring 1450 var ved nedrivningen i 1891 landets sidste stråtækte kirke. Kirken lå – ulig den nuværende kirke – nordvest for Bredmose i den nuværende Oksby Klitplantage, og man kan endnu se kirkens omrids i grus på den gamle fredede og meget stemningsfulde kirkegård. På kirkegården hænger kirkens klokke, der kom til som strandet vraggods. Den gamle kirkegård var ifølge sagnet udsat for spøgeri - måske af de indstrandede døde, som indtil 1870 blev begravet udenfor kirkegården på Kapelbanken syd for Øster Oksby.
Den Gamle Kirke er at finde på Blåvandvej 66, 6857 Blåvand.

Oksby Kirke (Blåvand)

Oksby kirke afløste i 1891 Oksby Gl. Kirke, størstedelen af kirkens inventar er derfor også fra 1891, der er dog få undtagelser. En af undtagelserne er et apostelmaleri fra 1650 som er sammenstykket af tolv individuelle portrætter, og viser de 12 apostle i karikeret udgave. Udover apostelmaleriet er der fra den gamle kirke bevaret en række senmiddelalderlige alterfigurer som er at finde i kirken.
Oksby Kirke er at finde på Kirkevej 2, 6857 Blåvand

Mosevrå Kirke

Mosevrå Kirke fra 1891 er en filial til Oksby Kirke. Kirke er opført efter tegning af arkitekten F. Uldall. Mosevrå kirke er næsten identisk med Oksby kirke, blot i mindre udgave, og kaldes derfor ’Den lille tvilling’. Mosevrå kirke ligger i et fredet område som i dag bliver brugt som øvelsesområde af militæret. Kirken er stadig i brug, men kirken er kun åben på begrænsede tidspunkter.
I kirken hænger et næsten 80 cm langt krigsskib som er ophængt omkring 1905.
Mosevrå Kirke er at finde på Vejers Havvej 1K, 6840 Oksbøl

Børsmose Kirke

Den kun 14 meter lange kirke fra 1902 omgives i dag af militært øvelsesterræn. Områdets huse og gårde, der før var beboet af sognebørn, står nu som tomme spøgelsesbygninger i militær tjeneste, og kirken, der stadig har gudstjeneste ca. en gang om måneden, står som eneste livstegn.
Ligesom selve kirken, der er en filial til Aal kirke, er det meste af inventaret udtænkt af arkitekt Fr. Bang. Altertavlen fra 1910 er et stort broderi tegnet af Martin Nyrop forestillende en rosenguirlande omkranset af skyer med et støbt krucifiks ophængt i midten. Prædikestolen imiterer maurisk gotik.
Af nyere dato ses 13 træfigurer af Peter Steens fra 1981. De forestiller Jesus og apostlene og er skåret i træ fra Varde gamle kirkegård.
Børsmose Kirke er at finde på Kærgårdvej 1A, 6840 Oksbøl

Henne Kirke

Henne Kirke er fra 1100-tallet og tilhørte angiveligt Ribebispen indtil 1299 herefter opfattedes den som Kronens, indtil den i 1722 solgtes til Hennegård. I perioden 1722-1829 hørte kirken altså under Hennegård, og kirkens udsmykning bærer stadig præg af tilknytningen. Især er herskabspulpituret i kirkens vest-ende et udtryk herfor. Hovedparten af kirkens øvrige inventar er fra middelalderen og renæssancen.
Henne Kirke er at finde på Strandvejen 238, 6854 Henne

Lønne Kirke

Den nuværende Lønne Kirke er fra 1904 og er tegnet af J. Magdahl Nielsen. Den tidligere Lønne kirke var en middelalderkirke, som blev revet ned i 1903 på grund ad nedslidning som følge af mange års sandflugt og vand. Den gamle kirkes levn er dog at finde i den nuværende kirke, nemlig i form af inventar. En stor del af den gamle kirkens inventar er genanvendt i indretningen af den nye kirke. Et eksempel på dette er alterbordet, som er et smukt panelværk med renæssancerelieffer fra den gamle altertavle.
Lønne kirke er at finde på Houstrup 151, 6830 Nørre Nebel

Aal Kirke (Oksbøl)

Aal Kirke er en 42 meter lang romansk kirke som er kendt for sine relieffer med bemærkelsesværdige scener fra Jesu fødsel og opvækst, og sine store romanske kalkmalerier. Èt bestemt kalkmaleri gør Aal Kirke interessant, nemlig ’Rytterfrisen’ hvis tilblivelse muligvis er inspireret af Bayeux-tapetet. Der findes mange teorier om den nøjagtige tolkning af rytterkampscenerne. Teorierne strækker sig fra, Korstogskampe, Kong Arthur og den Hellige Gral til Slaget ved Lydannis/Tallin. Mest fremherskende er dog teorien om at de afbilleder Kong Davids kamp mod sin søn Absalom.  
Aal Kirke er at finde på Kirkegade 40a, 6840 Oksbøl

Flygtningekirkegården i Oksbøl

I vinteren 1945 indledte den sovjetiske hær et voldsomt angreb på den tyske østfront. Den tyske krigsmaskine var på sammenbruddets rand efter flere års hårde kampe på Østfronten og kvinder og børn flygtede i kaos og frygt.
Syge og forkomne ankom de tyske flygtninge til Danmark, hvor de efter befrielsen i maj 1945 blev fordelt i lejre landet over. Flygtningelejren i Oksbøl blev landets største lejr med godt 35.000 flygtninge. Sygdom og ikke mindst død fyldte meget i den første tid i flygtningelejren: Fra 1945 til 1. april 1946 blev 536 børn og voksne begravet på lejrens kirkegård.
Kort tid efter befrielsen af Danmark i maj 1945, blev den nuværende kirkegården etableret. De første grave var markeret med primitive trækors, som med tiden blev erstattet af hvide trækors og endelig i 1969 kom de nuværende stenkors til med navne og data på begge sider. I 1960’erne blev kirkegården udvidet med 500 soldater og flygtninge, hvorved det samlede antal grave kom op på 1796.