Fortællinger i Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet rummer et hav af fortællinger om natur og kulturhistorie. Om livet ved Vestkysten, om bunkeranlæg og tyske flygtninge, om krondyr, fugletræk og den genskabte Filsø - og alle fortællinger bliver fortalt ude i naturen.

Tag på museum

Besøg en eller flere af museerne i Naturpark Vesterhavet. Der er historier fra anden verdenskrig, malerkolonien og livet i Nymindegab eller du kan se en redningsstation.

Ta' på tur

Tag på guidet tur i Naturpark Vesterhavet. Der er mange forskellige ture - både for børn og voksne.

Velkommen til Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet strækker sig over et 22.500 hektar stort område, der ligger som et bælte langs kysten i op til ni kilometers bredde imellem Blåvands Huk til Nymindegab. Den kystnære naturpark byder på mange forskellige naturtyper og området er præget af strande, klitlandskaber, hede, klitplantager og kystnære søer.

Hvis du vil vide mere om Naturpark Vesterhavets landskab og natur, kan du finde flere informationer på:

Oplevelser

Attraktioner

Guidede ture

Gode råd

Landskabet

Naturen

Naturbeskyttelse

Nyheder